Zarząd

Stowarzyszenie "KOLEJÓWKA" zrzeszająca Absolwentów, Nauczycieli, Emerytów Technikum Kolejowego, ZSZ dla Pracujących PKP oddziału Ruchowo - Handlowego, ZSZ dla Pracujących PKP Lokomotywowni, Zespołu Szkół Zawodowych Dyrekcji Generalnej, Zespołu Szkół Kolejowych MK i GW i Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie przy ul. Zembrzyckiej 82, na Walnym Zebraniu, które odbyło się 4 grudnia 2012 wybrało nowe władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd:

  1. Arkadiusz MACKIEWICZ - Prezes
  2. Andrzej KRĘGIEL - Wiceprezes
  3. Krystyna MIAZGA - Sekretarz
  4. Joanna KONOP - Skarbnik
  5. Andrzej MATYSIEWICZ - Członek Zarządu
  6. Zygmund GRZECHULSKI - Członek Zarządu
  7. Zbigniew TRACICHLEB - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Wiktor PANEK - Przewodniczący
  2. Włodzimierz MICHALCZYK - Sekretarz
  3. Marek WÓJTOWICZ - Członek Komisji Rewizyjnej

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: