Film technik transportu kolejowego
Film technik transportu kolejowego

Czego się nauczę ?

  • jak organizować i prowadzić ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
  • jak obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
  • jak nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej
  • jak planować i organizować kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe oraz jak gospodarować taborem kolejowym
  • jak przygotować do przewozu i odprawy podróżnych, przesyłki i ładunki
  • jak zestawiać, rozrządzać i obsługiwać pociągi oraz punkty ładunkowe
  • jak zastosować obowiązujące taryfy i obliczyć poniesione koszty

Film promujący kierunek:

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: