Szkolna Rada Rodziców

Zebranie Szkolnej Rady Rodziców 2 marca 2017 r.

Przewodniczący SRR i Dyrektor ZSTK zapraszają na zebranie Szkolnej Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 2 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej.

 

Wpłaty na SzRR

Szkolna Rada Rodziców ponownie prosi wszystkich Rodziców i Uczniów ZSTK o wpłacanie ustalonej składki 50 zł na konto SzRR. Wpłaty można dokonać także na raty.

Szkolna Rada Rodziców uprzejmie prosi wszystkich Rodziców o wpłaty na konto SzRR. Zgromadzone fundusze przeznacza się na zapomogi, na wspomaganie procesu wychowawczego, na dofinansowanie do szkolnych wycieczek dydaktycznych i na działalność samorządową uczniów.

 

Szkolna Rada Rodziców

Dnia 16.09.2016 Szkolna Rada Rodziców ZSTK zatwierdziła skład Prezydium SzRR:

SZKOLNA RADA RODZICÓW:

  • Przewodniczący - Leszek Włoch
  • V-ce Przewodniczący - Wioletta Macieńko
  • Sekretarz - Anna Mełgieś
  • Skarbnik - Jacek Tobiasz

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Monika Bartnik
  • Sebastian Onuszkiewicz
  • Anna Gułaś

 

 

Miejsca składania wniosków o świadczenia wychowawcze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informuje o miejscach przyjmowania wniosków mieszkańców Gminy Lublin o świadczenia wychowawcze w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - spis miejsc w załączniku.

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: