Strefa Gimnazjalisty

Bursa Nr 7

Stowarzyszenie "Kolejwka"

Liczba goci

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Licznik odwiedzin

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character


Najwiksz sztuk jest dobrze y dla Ojczyzny

Tadeusz Kociuszko

W jaki sposb Tadeusz Kociuszko zosta Patronem szkoy?

W latach szedziesitych, gdy szkoa powstaa, wadze narzuciy jej imi o charakterze politycznym: 20-lecia PRL. W 1974 roku nauczyciele wystpili z inicjatyw wybrania Patrona szkoy. Zaproponowali konkurs pod hasem: ?Szukamy Patrona Szkoy?. Spord wielu propozycji, wybrano Tadeusza Kociuszk. Dopiero jednak w kwietniu 1981 roku wadze owiatowe Lublina zatwierdziy wybr Tadeusza Kociuszki na Patrona naszej szkoy. Dlaczego wanie wybrano Tadeusza Kociuszk?

Aby da odpowied na to pytanie, trzeba przywoa najwaniejsze fakty z ycia naszego Patrona.

Tadeusz Kociuszko urodzi si 4 lutego 1746 roku. W latach 1765-1768 uczszcza do Szkoy Rycerskiej (Korpusu Kadetw) w Warszawie. Jako bardzo inteligentny i ambitny mody czowiek, w wieku 23 lat wyjecha do Parya na stypendium naukowe, finansowane przez krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Przez 5 lat, pogbia w Paryu wiedz inyniersko-wojskow, uczy si budowa fortece. Po ukoczeniu studiw wrci do kraju,jednak nie znalaz posady w wojsku. W 30-tym roku ycia wyjecha do Ameryki, by walczy o niepodlego Stanw Zjednoczonych. Zasuy tam na stopie pukownika armii amerykaskiej. Kongres amerykaski przyzna Kociuszce stopie generaa i sta pensj. Za zasugi w wojnie o niepodlego Stanw Zjednoczonych odznaczony zosta orderem Cyncynata. Jego przyjacimi byli prezydenci Stanw Zjednoczonych: Jerzy Waszyngton i Tomasz Jefferson.

W 1784 roku Tadeusz Kociuszko wrci do Polski i zamieszka w swym rodzinnym majtku. Gdy Sejm Czteroletni uchwali zwikszenie liczby wojska, Kociuszko zosta powoany do polskiej armii koronnej w stopniu generaa. W 1792 roku jako dowdca jednej z dywizji walczy z Rosj w obronie Konstytucji 3 Maja. Za zasugi wojenne odznaczony zosta orderem Virtuti Militari. Po przystpieniu krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego do Targowicy uda si na emigracj. Przebywa w Saksonii a take we Francji, gdzie prosi rzd francuski o pomoc i poparcie dla sprawy polskiej.

W 1794 roku Kociuszko przyby do Krakowa. Mia 48 lat. Powierzono mu przywdztwo powstania narodowego, ktre do historii przejdzie jako kociuszkowskie. 24 marca 1794 roku Kociuszko zoy przysig narodowi polskiemu na rynku krakowskim jako Najwyszy Naczelnik Siy Zbrojnej Narodowej. Tego dnia w Kwaterze Gwnej, w swoim dzienniku pisa: ?Bdmy jednym ciaem, czmy si najcilej, czmy serca, rce wszystkich naszej ziemi mieszkacw??. Czekay go dni tryumfu, ale te dni pene goryczy.

1 kwietnia opuci z wojskiem Krakw i ju po czterech dniach odnis zwycistwo nad wojskiem rosyjskim pod Racawicami. Doceni bohaterstwo chopw, m.in. nakadajc sukman chopsk i nobilitujc najdzielniejszego chopa do stanu szlacheckiego. 7 maja ogosi pod Poacem Uniwersa, nadajcy wolno chopom. 6 czerwca dowodzi bitw pod Szczekocinami a ju 10 lipca przyby z wojskiem do Warszawy, ktrej obron dowodzi a do wrzenia. Niestety 10 padziernika ponis klsk pod Maciejowicami i ciko ranny dosta si do niewoli rosyjskiej a powstanie upado.

Po dwuletniej niewoli, uwolniony przez cara Pawa, wyjecha do Stanw Zjednoczonych, gdzie mia licznych przyjaci. Jednak sprawy polityczne dziejce si w Europie i dotyczce Polski nie daway mu spokoju. W 1798 roku wrci do Europy i zamieszka we Francji. Mia wtedy 52 lata. We Francji przebywa 17 lat. W tym czasie pomaga Polakom na emigracji, wspdziaa w tworzeniu Legionw Polskich we Woszech.

Odmwi wsppracy z Napoleonem, gdy cesarz nie da mu gwarancji w sprawie utworzenia Polski w granicach przedrozbiorowych. W 1815 roku, w okresie Kongresu Wiedeskiego, car Aleksander I rwnie zabiega o poparcie Kociuszki w sprawie polskiej. Nasz bohater wysun podobne warunki, jakie stawia Napoleonowi. W tym samym roku przenis si na stae do Szwajcarii. Zamieszka w Solurze u zaprzyjanionej rodziny szwajcarskiej. Zmar 15 padziernika 1817 roku. Mia 71 lat. Rok pniej, 23 czerwca, prochy Naczelnika sprowadzono do Krakowa i zoono w krypcie w. Leonarda, wrd krlw na Wawelu.

Na przestrzeni ponad 30 lat kolejne pokolenia naszych uczniw utrwalaj tradycj kociuszkowsk. Uczestniczymy w lekcjach o Patronie, bierzemy udzia w konkursach wiedzy i konkursach ? na plakat o Tadeuszu Kociuszce, bylimy uczestnikami zlotu szk im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie. W 2007 roku wczylimy si w uroczystoci miejskie, witujc 190-t rocznic mierci Tadeusza Kociuszki.

W codziennym szkolnym yciu staramy si realizowa jedn z maksym naszego Patrona:

Zachowanie twoje niech bdzie takie, aby kady je mg pochwala.

opracowaa: mgr Krystyna Miazga

 


Godo i patron szkoy

Szkoa

Wsppracujemy