Opłaty

Opłaty w Bursie nr 7

Prosimy o dokładne czytanie poniższych informacji i o prawidłowe wpłacanie odpowiednich kwot na odpowiednie konta.

Mieszkańcu Bursy Nr. 7 w Lublinie zobowiązani są do uiszczania opłat w terminach:

Opłata za czesne

Od dnia 1 stycznia 2015 r. opłaty za czesne można dokonywać przelewem oraz w kasie szkoły do 15 dnia danego miesiąca. Od dnia 1 stycznia 2016 czesne wynosi
70 zł miesięcznie.

Wpłat za czesne należy dokonywać na konto:

82 1240 1503 1111 0010 0141 4029

 

Opłata za wyżywienie

Od dnia 1 stycznia 2015 r. opłaty za wyżywienie można dokonywać przelewem oraz w kasie szkoły do 10 dnia danego miesiąca. Od dnia 1 stycznia 2016 r. koszt całodziennego wyżywienia w Bursie Szkolnej nr 7 wynosi
11,00 zł dziennie (3 posiłki).

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto:

83 1240 1503 1111 0010 0141 4205


Miesięczne opłaty za wyżywienie i za czesne:

okres Uczniowie z Polski

Uczniowie z Ukrainy

wyżywienie czesne wyżywienie czesne
wrzesień 2016 227,00 70,00 242,00 70,00
październik 2016 197,00 70,00 220,00 70,00
listopad 2016 208,00 70,00 220,00 70,00
grudzień 2016 164,00 70,00 176,00 70,00
styczeń 2017 115,00 70,00 121,00 70,00
luty 2017 208,00 70,00 220,00 70,00
marzec 2017 238,00 70,00 253,00 70,00
kwiecień 2017 164,00 70,00 176,00 70,00
maj 2017 178,00 70,00 187,00 70,00

 


 

Opłata za zakwaterowanie - podstawa prawna

Informuję o Uchwale Nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Miesięczną opłatę za zakwaterowanie wychowanków w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin ustalono w wysokości: 70,00 zł.


Opłata za całodzienne wyżywienie - podstawa prawna

Informuję, iż od dnia 01 stycznia 2016 r. koszt całodziennego wyżywienia w Bursie Szkolnej nr 7 będzie wynosić 11,00 zł.

Zmianę wysokości opłat za posiłki w bursie dokonano na podstawie § 63 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631).

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: