Kierunki kształcenia
1 Technik informatyk
2 Technik mechatronik
3 technik spedytor
4 Technik logistyk
5 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
6 technik transportu kolejowego
 

Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: