Strefa Gimnazjalisty

Bursa Nr 7

Stowarzyszenie "Kolejwka"

Liczba goci

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Licznik odwiedzin

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Folder na 35-lecie nadania ZSTK im. T. Kociuszki pdf

 

Szkoa powstaa w wyniku przeksztacenia Zespou Szk Kolejowych im. Tadeusza Kociuszki uchwa Rady Miejskiej w Lublinie numer 1301/XLVI/2002 z24.01.2002 r.

Historia szkoy technicznej kolejowej w Lublinie siga korzeniami XIX w., czyli czasw Krlestwa Polskiego. Zwizana jest z rozbudow kolejnictwa w naszym regionie i uruchomieniem Linii Nadwilaskiej w 1877 roku. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracownikw: maszynistw, mechanikw, telegrafistw dao podstaw do powoania w 1878 roku w Lublinie Technicznej Szkoy Kolejowej. Inicjatywa wysza od Zarzdu Drogi elaznej Nadwilaskiej.

Po 12 latach, czyli w 1889 roku wadze carskie zlikwidoway szko ze wzgldw politycznych, przenoszc j do Chema i rusyfikujc.
Pomimo tego, szkoa odegraa pioniersk rol w zakresie upowszechniania wrd modziey wiedzy technicznej. Zasilia modymi, polskimi kadrami nie tylko miejscowe koleje, ale take przemys fabryczny.

W 1951 roku powstao w Lublinie Technikum Transportu Drogowego i Lotniczego. W skad Technikum wchodzio Liceum Komunikacyjne, ktre wyksztacio wielu wybitnych specjalistw.

Historia naszej szkoy siga lat szedziesitych XX w., kiedy to Minister Komunikacji wyda zarzdzenie Nr 216 z dnia 11 lipca 1960 roku w sprawie otwarcia z dniem 1 wrzenia 1960 roku Technikum Kolejowego. Oficjalna nazwa szkoy brzmiaa: Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji.

Szkoa miecia si w budynku przy ul. Sawiskiego 13, gdzie wczeniej znajdoway si biura Dyrekcji Okrgowej Kolei Pastwowych.

Pierwszym Dyrektorem szkoy zosta in. Bernard Pitka, ktry peni t funkcj do 1973 roku.

Uczniowie zdobywali zawd na dwch kierunkach: drogi i mosty kolejowe oraz eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. Utworzono take Technikum dla Pracujcych o specjalnociach: eksploatacja oraz ruch i przewozy kolejowe.
Od wrzenia 1965 roku uczniowie mogli ksztaci si na nowym kierunku: ekonomika kolei, a w 1967 roku wprowadzono kierunki: trakcja elektryczna i urzdzenia elektryczne taboru kolejowego.
W tym samym roku wczesne wadze narzuciy szkole imi Dwudziestolecia PRL. W 1966 roku powoano Spoeczny Komitet Budowy Technikum Kolejowego, fundusze zbierali rwnie lubelscy kolejarze. Przy budowie obiektw szkolnych, zlokalizowanych przy ulicy Zemborzyckiej 82 pracowali spoecznie nauczyciele i uczniowie. W 1969 roku oddano modziey internat, a we wrzeniu 1971 roku ? budynek szkoy. W 1972 roku szkoa moga korzysta ju ze swoich warsztatw.

W 1973 roku zmieniy si wadze szkolne. Dyrektorem zosta mgr Jan Kulicki.

W 1974 roku przeniesiono do naszej szkoy ksztacenie zawodowe na kierunkach kolejowych, a mianowicie Zasadnicz Szko dla Pracujcych PKP Oddziau Ruchowo-Handlowego oraz Zasadnicz Szko Zawodow dla Pracujcych Lokomotywowni, ktre dotychczas miay siedzib w Szkole Podstawowej przy Al. K. wierczewskiego (obecnie Al. Jzefa Pisudskiego).

W latach 1978-1990 Dyrektorem szkoy by mgr in. Ryszard Siekierski.

W 1981 roku po wieloletnich staraniach, szkoa otrzymaa Patrona i jej oficjalna nazwa brzmiaa: Technikum Kolejowe im. Tadeusza Kociuszki.1 wrzenia 1987 roku Minister Komunikacji powoa Zesp Szk Zawodowych PKP im. Tadeusza Kociuszki. W skad Zespou Szk wchodziy nastpujce jednostki organizacyjne: Technikum Kolejowe, Technikum dla Pracujcych oraz Zasadnicza Szkoa Zawodowa PKP. Kandydaci do Technikum Kolejowego zdawali egzaminy i przechodzili gruntowne badania lekarskie. Wszyscy uczniowie otrzymywali bezpatne umundurowanie. Mogli korzysta z internatu liczcego 312 miejsc. Nauka w Technikum trwaa 5 lat.

W 1990 roku Dyrektorem szkoy zosta mgr in. Mieczysaw Izdebski i peni t funkcj a do 2007 roku.

W 1994 roku zmieni si organ prowadzcy szko. Ministerstwo Komunikacji zostao zastpione przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Decyzj Nr 39 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1994 roku zmienia si take nazwa szkoy ? w miejsce Zespou Szk Zawodowych PKP powsta Zesp Szk Kolejowych im. Tadeusza Kociuszki.

W skad Zespou Szk wchodziy nastpujce jednostki organizacyjne: Technikum Kolejowe, Zasadnicza Szkoa Kolejowa, Policealne Studium Kolejowe, Technikum Kolejowe dla Dorosych.

Ministerstwo wykazao due zaangaowanie w ycie i potrzeby szkoy, midzy innymi wspierao finansowo remonty obiektw szkolnych oraz modernizacj sali gimnastycznej. Wtedy take rozpoczto komputeryzacj szkoy. Nowy organ prowadzcy wyrazi zgod na wprowadzenie kierunkw ksztacenia nie zwizanych z kolej, takich jak: radiokomunikacja, telekomunikacja czy systemy i sieci komputerowe.
W 1997 roku uczniowie po raz ostatni zdawali matur w mundurach kolejowych. Dwa lata pniej, wychodzc naprzeciw potrzebom rynku pracy, otworzono nowe kierunki ksztacenia: ekonomik przedsibiorstw oraz elektronik ogln.
W roku szkolnym 2001/2002 wraz z reform owiaty zmienia si nazwa i organizacja szkoy.

Uchwa Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2002 roku szkoa po raz kolejny zmienia nazw i od 1 wrzenia funkcjonuje jako Zesp Szk Transportowo ? Komunikacyjnych im. Tadeusza Kociuszki.

W skad Zespou weszy nastpujce jednostki organizacyjne: Technikum, XVI Liceum Profilowane oraz Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 16. Kierunki kolejowe przestay istnie.

W tym samym roku wprowadzono nowe kierunki ksztacenia: teleinformatyk, energoelektronik oraz zarzdzanie informacj.
W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy w szkole now matur zdawali uczniowie Liceum Profilowanego, a rok pniej szkolne mury opucili ostatni absolwenci Technikum Kolejowego.

1 wrzenia 2007 roku stanowisko Dyrektora szkoy obja mgr Magorzata Jadczak?Nowacka.

Rozszerzono ofert edukacyjn o nowe kierunki: mechatronik, logistyk, spedycj i automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Wprowadzono ksztacenie moduowe w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik i technik spedytor oraz alternatywne formy potwierdzania umiejtnoci zawodowych w systemie KSAPL, dziki czemu uczniowie majmoliwo uzyskiwania certyfikatw uznawanych w wikszoci krajw UE. Wymienione modyfikacje wymagay solidnej modernizacji bazy dydaktycznej szkoy.

Od wrzenia 2008 roku w szkole obowizuje wycznie dziennik elektroniczny.
Od roku szkolnego 2010/2011 Zesp Szk Transportowo-Komunikacyjnych proponuje gimnazjalistom kolejny kierunek ksztacenia ? technik eksploatacji portw i terminali.
Od 2011 roku szkoa rozpocza starania o certyfikat ISO. Audyt certyfikacyjny przeprowadzony by przez zewntrzn placwk akredytujc i zakoczy si po upywie roku decyzj o przyznaniu naszej szkole certyfikatu ISO 9001:2008.
W dniu 20 stycznia 2012 roku podpisany zosta list intencyjny pomidzy ZSTK a spkami kolejowymi PKP w sprawie ksztacenia modziey na kierunkach kolejowych.

Od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektorem szkoy jest pani mgr Iwonna Szono.

Po 11 latach przerwy, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, uczniowie zdobywaj wiedz na kierunkach kolejowych. Utworzone zostay dwie klasy: technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Klasy te zostay objte patronatem spek kolejowych PKP. 12.12.2012 roku Dyrektor PKP PLK mgr in. Zygmunt Grzechulski podpisa porozumienie z pani Dyrektor Iwonn Szono o wsppracy z nasz szko, m.in. fundujc stypendia dla najlepszych uczniw.
Zostaa take nawizana wsppraca z firm Pol-Inovex S.A., w ramach ktrej organizowane s letnie stae dla uczniw. Firma Pol-Inovex obja patronatem kl. 1 mt ? technik mechatronik. Wanym wydarzeniem byo podpisanie porozumienia o wsppracy z Wydziaem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Podpisany zosta rwnie list intencyjny z Firm "Vico" Sp. J w Lublinie, ktry dotyczy m.in. wsppracy w zakresie praktyk zawodowych dla uczniw w zawodzie technik informatyk.

W 2012 r reaktywowao swoj dziaalno Stowarzyszenie ?Kolejwka?, ktre skupia Nauczycieli i Pracownikw szkoy, Absolwentw oraz Nauczycieli-Emerytw.

Historia szkoy, to nie tylko budynki, specjalizacje i zarzdzenia, ale przede wszystkim Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szkoy. Spoeczno szkolna wraz z Dyrekcj kultywuje tradycj szkoy, ktra cieszy si wci duym zaufaniem w rodowisku lokalnym i w regionie.

Opracowaa: mgr Krystyna Miazga

 


Godo i patron szkoy

Szkoa

Wsppracujemy