Stowarzyszene

Stowarzyszenie "Kolejówka"

 

Motto Stowarzyszenia: "W szkole życia nie ma dni wolnych od nauki"

Stowarzyszenie "Kolejówka" rozpoczęło działalność w 2007 r. Celem Stowarzyszenia było między innymi utrzymanie łączności Absolwentów, Nauczycieli-Emerytów, innych Pracowników szkoły z Dyrekcją oraz współpraca nad stałym rozwojem szkoły i pielęgnowanie tradycji z nią związanych. Jak bardzo szkoła " łączy pokolenia" przekonaliśmy się w 2010 r. świętując uroczyście 50-lecie Technikum Kolejowego. Absolwenci, Nauczyciele -Emeryci szukają kontaktu ze szkołą, chcąc się spotykać, ale też pomagać. Zainteresowani są, aby współczesna szkoła, jej uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z różnorodnych form pomocy w pracy dydaktycznej, wychowawczej a także socjalnej

W 2012 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Kolejówka" wybrało nowy Zarząd i wyznaczyło sobie ambitne zadania.

Stowarzyszenie zrzesza: Absolwentów, Nauczycieli, Emerytów Technikum Kolejowego, ZSZ dla Pracujących PKP oddziału Ruchowo-Handlowego, ZSZ dla Pracujących Lokomotywowni, Zespołu Szkół Zawodowych Dyrekcji Generalnej, Zespołu Szkół Kolejowych MK i GW oraz Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusz Kościuszki w Lublinie przy ul. Zembrzyckiej 82. Potwierdza to fakt, że Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością.

Jest nas, ludzi związanych z lubelską "Kolejówką" dużo, bardzo dużo, jesteśmy w różnym wieku, mieszkamy w różnych częściach Polski, Europy i świata, wykonujemy różną pracę, mamy różne zainteresowania ale też mamy jeden wspólny cel : pracę na rzecz szkoły. Podzielmy się naszą pasją, pomysłami, możliwościami (finansowymi też) ze Szkołą, która jest nie tyko nauczycielką zawodu ale też Szkołą kształtowania osobowości, charakteru.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie Absolwentów, Nauczycieli, Emerytów Technikum Kolejowego, ZSZ dla Pracujących PKP oddziału Ruchowo - Handlowego, ZSZ dla Pracujących PKP Lokomotywowni, Zespołu Szkół Zawodowych Dyrekcji Generalnej, Zespołu Szkół Kolejowych MK i GW i Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie, oraz Przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
 2. Utrzymanie łączności absolwentów i pracowników ze szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze szkołą.
 3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych.
 4. Udzielanie aktywnej pomocy szkole i prowadzenie zadań na rzecz dydaktyki i wychowania. Pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
 5. Niesienie pomocy społecznej uczniom i ich rodzinom w tym pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 8. Niesienie pomocy szkole przy promocji placówki.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Działalność charytatywna.
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży.
 12. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych / uczniów, nauczycieli/
 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji.

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE DO WSTĘPOWANIA W SZEREGI STOWARZYSZENIA I WSPÓŁPRACĘ.


ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia KOLEJÓWKA serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia oraz wszystkich absolwentów i nauczycieli związanych z Technikum Kolejowym a obecnie Zespołem Szkół Transportowo -  Komunikacyjnych w Lublinie na walne zebranie, które odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 17 w budynku szkoły przy ul Zemborzyckiej 82.

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: