Strefa Gimnazjalisty

Bursa Nr 7

Stowarzyszenie "Kolejwka"

Liczba goci

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Licznik odwiedzin

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
Stowarzyszene

Stowarzyszenie "Kolejwka"

Motto Stowarzyszenia: "W szkole ycia nie ma dni wolnych od nauki"

Stowarzyszenie "Kolejwka" rozpoczo dziaalno w 2007 r. Celem Stowarzyszenia byo midzy innymi utrzymanie cznoci Absolwentw, Nauczycieli-Emerytw, innych Pracownikw szkoy z Dyrekcj oraz wsppraca nad staym rozwojem szkoy i pielgnowanie tradycji z ni zwizanych. Jak bardzo szkoa " czy pokolenia" przekonalimy si w 2010 r. witujc uroczycie 50-lecie Technikum Kolejowego. Absolwenci, Nauczyciele -Emeryci szukaj kontaktu ze szko, chcc si spotyka, ale te pomaga. Zainteresowani s, aby wspczesna szkoa, jej uczniowie i nauczyciele mogli korzysta z rnorodnych form pomocy w pracy dydaktycznej, wychowawczej a take socjalnej

W 2012 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Kolejwka" wybrao nowy Zarzd i wyznaczyo sobie ambitne zadania.

Stowarzyszenie zrzesza: Absolwentw, Nauczycieli, Emerytw Technikum Kolejowego, ZSZ dla Pracujcych PKP oddziau Ruchowo-Handlowego, ZSZ dla Pracujcych Lokomotywowni, Zespou Szk Zawodowych Dyrekcji Generalnej, Zespou Szk Kolejowych MK i GW oraz Zespou Szk Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusz Kociuszki w Lublinie przy ul. Zembrzyckiej 82. Potwierdza to fakt, e Szkoa czy tradycj z nowoczesnoci.

Jest nas, ludzi zwizanych z lubelsk "Kolejwk" duo, bardzo duo, jestemy w rnym wieku, mieszkamy w rnych czciach Polski, Europy i wiata, wykonujemy rn prac, mamy rne zainteresowania ale te mamy jeden wsplny cel : prac na rzecz szkoy. Podzielmy si nasz pasj, pomysami, moliwociami (finansowymi te) ze Szko, ktra jest nie tyko nauczycielk zawodu ale te Szko ksztatowania osobowoci, charakteru.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie Absolwentw, Nauczycieli, Emerytw Technikum Kolejowego, ZSZ dla Pracujcych PKP oddziau Ruchowo - Handlowego, ZSZ dla Pracujcych PKP Lokomotywowni, Zespou Szk Zawodowych Dyrekcji Generalnej, Zespou Szk Kolejowych MK i GW i Zespou Szk Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie, oraz Przyjaci szkoy zainteresowanych utrzymaniem kontaktw z placwk, kultywowanie pamici i tradycji szkoy.
 2. Utrzymanie cznoci absolwentw i pracownikw ze szko i jej wadzami dla wsppracy nad staym jej rozwojem i pielgnowaniem caoksztatu tradycji zwizanych ze szko.
 3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentw poprzez wymian informacji o ich dziaalnoci oraz osigniciach zawodowych, naukowych.
 4. Udzielanie aktywnej pomocy szkole i prowadzenie zada na rzecz dydaktyki i wychowania. Pozyskiwanie funduszy na rozwj placwki.
 5. Niesienie pomocy spoecznej uczniom i ich rodzinom w tym pomocy uczniom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Prowadzenie dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami.
 8. Niesienie pomocy szkole przy promocji placwki.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Dziaalno charytatywna.
 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wrd modziey.
 12. Prowadzenie dziaa na rzecz osb niepenosprawnych / uczniw, nauczycieli/
 13. Upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take prowadzenie dziaa wspomagajcych rozwj demokracji.

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE DO WSTPOWANIA W SZEREGI STOWARZYSZENIA I WSPӣPRAC.


ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia KOLEJWKA serdecznie zaprasza czonkw stowarzyszenia oraz wszystkich absolwentw i nauczycieli zwizanych z Technikum Kolejowym a obecnie Zespoem Szk Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie na walne zebranie, ktre odbdzie si 18 kwietnia br. o godz. 17 w budynku szkoy przy ul Zemborzyckiej 82.

 


Godo i patron szkoy

Szkoa

Wsppracujemy