Biblioteka

Biblioteka szkolna ZSTK w Lublinie

Celem ogólnym działalności biblioteki, zgodnym z nową Podstawą Programową,  jest  wspieranie szkoły w przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Biblioteka szkolna stwarza więc uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

Biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona, oferuje czytelnikom aktualne zbiory: lektury, podręczniki, książki techniczne, literaturę piękną polską i obcą, czasopisma, multimedia. Duży jest zbiór książek i innych informacji  o patronie szkoły - Tadeuszu Kościuszce, o Lublinie oraz książek kolejowych.

W bibliotece jest wolny dostęp do zbiorów.

Do obsługi biblioteki wykorzystywany jest program MOL- Optivum, umożliwiający elektroniczne opracowanie zbiorów, rejestrowanie wypożyczeń i dostęp do katalogów.

W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI). Czytelnicy mogą korzystać z Internetu, edytować,  skanować  i drukować  teksty, słuchać muzyki i oglądać filmy.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i samodzielne inicjatywy poprzez udział w organizowanych w  bibliotece zajęciach (warsztatach: plastycznych,  muzycznych, autoprezentacji), konkursach, wycieczkach do ośrodków kultury i nauki.

Biblioteka włącza się w życie szkoły: imprezy i uroczystości szkolne, promocję szkoły, gromadzenie i udostępnianie pamiątek szkolnych, fotografii, artykułów prasowych, prowadzenie kroniki szkolnej.

W bibliotece jest miło i przyjaźnie! Zapraszamy!

 

Nauczyciele bibliotekarze:

  • mgr Edyta Głębocka
  • mgr Elżbieta Szyszło

* Katalog biblioteczny dostępny jest tylko z wewnątrz sieci szkolnej

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: